Hoppa till innehåll
Kategori: Beyond: guide

Kommunikations­plattform för sociala medier del 8 - Innehållsstrategi

Efter att vi har gjort våra kanalval är det dags att bygga ut kanalstrategierna med mer ingående innehållsstrategier. Återigen utgår vi från målgruppens vanor och behov och definierar vilken typ av innehåll vi ska skapa för de olika sociala medierna.

Innehållsstrategi
Innehållsstrategi

Om vi fortsätter på det föregående exemplet ska vi finnas på Facebook för att föra dialoger, vi ska finnas på Instagram för att inspirera och vi ska finnas på LinkedIn för att prata branschsnack.

När vi börjar bygga ut dessa saker till mer handgripliga innehållsstrategier kan det se ut så här:

Facebook

På Facebook ska vi ge våra följare anledning att prata med varandra och med oss. Vi vet vilken roll vi spelar i deras liv, och i det här avsnittet konkretiserar vi hur vi kan befästa den rollen med intressant innehåll kopplat till vår verksamhet och bransch.

Vi finns alltid till hands och svarar på frågor så snabbt som möjligt.

I innehållsstrategin för Facebook beskriver vi också hur vi ser möjliga kopplingar mellan vårt varumärke och målgruppens övriga intressen. Då är det viktigt att vi har med oss en nypa självkritik in i tankearbetet så att kopplingarna inte känns krystade. Hellre få men träffsäkra kopplingar än många som kan kännas lösryckta.

Instagram

På Instagram vill våra följare (fortfarande i samma exempel) ha inspiration. Alltså skriver vi ner vad som är relevant för oss att inspirera till, och baserat på vad vi vet om vår målgrupp skriver vi även ner vad vi tror att de vill inspireras till när de möter oss i sitt flöde.

Utifrån detta beskriver vi sedan kopplingen mellan vårt erbjudande och inspirationen vi vill ge. Är vi en bank vill vi förmodligen inspirera till sparande och våra följare vill förmodligen ha tips och inspiration kring enkla knep för att förbättra vardagsekonomin.

LinkedIn

På LinkedIn går innehållet oftast en bit bort från vårt direkta erbjudande. Här talar vi till framtida anställda, affärspartners, konkurrenter och andra branschkollegor. Ämnena är vår plats på marknaden, våra sätt att göra affärer och aktuella frågor i vår bransch.

Här vill vi visa upp tankarna som driver vårt företag framåt. Vi vill beröra sådant som är större än bara vår enskilda verksamhet och vi vill visa på vilket sätt vi är en bra arbetsgivare.

Frekvens

I samtliga innehållsstrategier definierar vi också hur ofta vi bör publicera i varje kanal, tillsammans med förslag på fördelning om vi har olika typer av innehåll. Sammantaget blir detta början på en mall för våra månadsplaner.

Läs del 1 om Syfte och (mätbara) mål här
Läs del 2 om Målgrupp(er) här
Läs del 3 om Omvärlds- och konkurrentanalys här
Läs del 4 om Populära innehållskategorier (och mindre populära) här
Läs del 5 om Slutsatser, insikter och uppslag så här långt här
Läs del 6 om Identitet och tonalitet här
Läs del 7 om Kanalval och kanalstrategi här
Läs del 9 om Kategorier, ämnen och innehållsidéer här
Läs del 10 om Annonsering här

Vill du ha hela guiden samlad i en lättläst PDF? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickar vi guiden till din e-post.