Hoppa till innehåll
Kategori: Beyond: guide

Kommunikations­plattform för sociala medier del 1 - Syfte och (mätbara) mål

Kommer du ihåg i mitten av 2010-talet när alla företag skulle ha en egen app? Låt oss säga att det var fler som ville ha det än de som kunde förklara varför. Därför inleder vi kommunikationsplattformen med att bestämma syftet med vår närvaro i sociala medier. Helt enkelt: Varför ska vi finnas där?

Den här punkten är något vi ser att det slarvas väldigt mycket med. Visst förstår vi synen på sociala medier som hygienfaktorer idag, men ett SoMe-konto som finns ”bara för att” kommer med största sannolikhet inte göra mycket för affärerna.

Om vi däremot definierar ett tydligt syfte kommer vi skapa förutsättningar för oss själva att få ut mycket mer av våra egna kanaler. Redan nu kan vi gå från hygienfaktor till att bygga relationer, lojalitet, kundupplevelse och indirekt nya kunder.

Syftet kommer att sätta en riktning för oss och visa vilket innehåll vi bör skapa eller dela och hur vi ska agera. Det kommer också hjälpa oss att prioritera när vi behöver fatta beslut.

Tänk på att syftet behöver vara relevant för målgruppen också.

Läskiga mål

När syftet är bestämt är nästa steg att sätta mätbara mål. Återigen någonting som många antingen drar sig för eller helt enkelt glömmer bort.

Inte sällan beror det på sårbarheten som ligger inbäddad i att sätta mål där man kommer att få svart på vitt om man har nått fram eller inte. Alltså risken att misslyckas – dessutom med de digitala kanalernas kalla, hårda siffror som oförlåtligt facit.

Men här ger vi oss inte, hur mycket det än tar emot. För det är bevisat många gånger om att den som har tydligt formulerade mål har avsevärt mycket större chans att nå dessa mål jämfört med den som bara vill framåt eller uppåt lite i allmänhet sådär.

Om Luna bestämmer sig för att samla ihop ”jättemånga äpplen” på en dag medan Fanny bestämmer sig för att samla ihop 200 äpplen på en dag, vem tror du har flest äpplen vid slutet av dagen?

Vårt råd är alltså att alltid sätta mätbara mål, även om det innebär en risk att man får skämmas lite någon meter ifrån mållinjen.

Allt hänger ihop

Precis som att syftet behöver ha en relevans för målgruppen bör de mätbara målen vara kopplade till syftet. Handlar vårt syfte om att komma nära målgruppen bör målen röra sig kring interaktioner, och så vidare.

Vi rekommenderar att sätta olika mål för olika sociala medier eftersom de används på olika sätt och fyller olika funktioner för följarna. Därför kanske vi får sätta några frågetecken här så länge och återvända när vi har gått igenom avsnittet för kanalval längre fram.

Hur som helst: när vi sätter mål ska vi gärna inkludera en tidsram i dem och uppdatera dem till exempel årsvis. Och hur målen än är formulerade ska vi hela tiden följa utvecklingen och dokumentera hur det går för oss.

Läs del 2 om Målgrupp(er) här
Läs del 3 om Omvärlds- och konkurrentanalys här
Läs del 4 om Populära innehållskategorier (och mindre populära) här
Läs del 5 om Slutsatser, insikter och uppslag så här långt här
Läs del 6 om Identitet och tonalitet här
Läs del 7 om Kanalval och kanalstrategi här
Läs del 8 om Innehållsstrategi här
Läs del 9 om Kategorier, ämnen och innehållsidéer här
Läs del 10 om Annonsering här

Vill du ha hela guiden samlad i en lättläst PDF? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickar vi guiden till din e-post.