Hoppa till innehåll
Kategori: Beyond: guide

Kommunikations­plattform för sociala medier del 2 - Målgrupp(er)

Vem är det vi kommunicerar med egentligen? Förmodligen har vi ganska bra koll på vilka våra kunder är. Så här handlar det först och främst om att sätta ord på vilka de är och samla ihop lite info som kan hjälpa oss i sociala mediearbetet.

Målgrupper
Målgrupper

För att kunna ringa in våra målgrupper behöver vi oftast generalisera en hel del. Vi vågar vara lite hårda (snudd på cyniska) när vi klumpar ihop människor – så länge det bygger på insikter och mönster ur verkligheten kommer det att ge träffsäkerhet och göra våra sociala medier mer lättarbetade.

Vi letar efter minsta gemensamma nämnare och sorterar in målgrupperna i huvudkategorier som till exempel ”vatten- skidåkare”, ”avdelningschefer” eller ”de som vill börja träna men har svårt att komma igång”. Kategorierna bör ha en koppling till vår affär.

Vem mer än köparen?

En viktig del av arbetet med målgrupperna är också att fundera över vilka andra intressenter det finns utöver de rena kunderna. Alltså vem mer än köparen som påverkar själva affären.

Om vi till exempel säljer en molntjänst för kvittohantering består vår kundkrets förmodligen av ekonomichefer, revi- sorer, möjligtvis IT-chefer och så vidare. Men alla andra på deras företag då, de som ska använda tjänsten dagligen för att skicka in sina kvitton för olika utlägg? Om vår kvittotjänst kan bli deras bästa kompis kommer en vettig chef eller inköpare välja oss.

Apropå detta: Vid några tillfällen har vi kommit fram till att den ickeköpande delen av målgruppen faktiskt är viktigare att bygga relationer med än den som trycker på köpknap- pen. Så här tar vi en svängom där vi tänker stort och fritt när vi definierar våra primära och sekundära målgrupper. (Men vi glömmer inte att smalna av igen när vi väl har tänkt stort. Ju bredare målgrupper vi har, desto svårare kommer det bli att tala till dem.)

Karaktärsdrag

När vi har våra huvudkategorier klara för oss, inklusive rangordningen, fortsätter vi generaliserandet och letandet efter de minsta gemensamma nämnarna. Vilka intressen är vanligt förekommande? Vad finns det mer i deras attityder, vanor, behov, preferenser eller bakgrunder som binder den här delen av målgruppen samman?

Gör varje huvudkategori till en människa av kött och blod så att det blir lätt för den som ska använda kommunika- tionsplattformen att förstå vem det är de kommunicerar med.

Digitala vanor

Eftersom det handlar om sociala medier bör vi också göra en enklare kartläggning av målgruppernas digitala vanor. Vilka av våra huvudkategorier använder vilka sociala medi- er? Hur använder de de olika kanalerna?

Till exempel kan någon använda YouTube regelbundet för att hitta information och lära sig nya saker medan någon annan ser YouTube som en ren underhållningskanal.

Ju mer vi vet om våra målgruppers användande av sociala medier – var, när, hur och varför – desto bättre kan vi utnyttja kanalerna vi har.

Läs del 1 om Syfte och (mätbara) mål här
Läs del 3 om Omvärlds- och konkurrentanalys här
Läs del 4 om Populära innehållskategorier (och mindre populära) här
Läs del 5 om Slutsatser, insikter och uppslag så här långt här
Läs del 6 om Identitet och tonalitet här
Läs del 7 om Kanalval och kanalstrategi här
Läs del 8 om Innehållsstrategi här
Läs del 9 om Kategorier, ämnen och innehållsidéer här
Läs del 10 om Annonsering här

Vill du ha hela guiden samlad i en lättläst PDF? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickar vi guiden till din e-post.