Hoppa till innehåll
Kategori: Beyond: guide

Kommunikations­plattform för sociala medier del 7 - Kanalval och kanalstrategi

Det finns väldigt, väldigt många sociala medier. För att få ut mesta möjliga effekt av arbetet vi lägger ner börjar vi med att göra ett noggrant urval av sociala kanaler, med tillhörande strategier som talar om hur vi ska använda varje kanal.

Kanalval och kanalstrategi
Kanalval och kanalstrategi

När vi väljer vilka kanaler vi ska satsa på börjar vi med att återvända till målgruppen. Var rör de sig och hur använder de olika sociala medier? Eftersom vi redan har kartlagt deras digitala vanor bör vi ha hyfsat bra kläm på vilken typ av innehåll de vill ha och var de letar efter det. Var finns kortaste sträckan mellan det målgruppen söker efter och det som vi kan erbjuda? Där ska vi finnas.

Detta hjälper oss att prioritera, inte bara vilka kanaler vi ska finnas i utan hur mycket arbete vi rimligtvis bör lägga på varje utvald kanal.

När, var och hur

Som vi konstaterade i avsnittet om målgruppens digitala vanor använder olika människor de olika kanalerna på olika sätt. De tankarna tar vi med oss när vi sätter en strategi kring varje kanal vi har valt.

För enkelhetens skull kan vi säga att vi har kommit fram till att vi ska finnas i de tre stora drakarna (i alla fall när den här guiden skrivs, i januari 2022) – Facebook, Instagram och Linkedin.

Vi har lärt oss att målgruppen använder Facebook för att hålla kontakten med folk och diskutera specialintressen, de använder Instagram för inspiration och underhållning, och de använder Linkedin för saker som har med arbetslivet och karriären att göra.

Alltså ska vi föra dialoger på Facebook, inspirera på Instagram och ha affärs- och branschfokus på Linkedin.

Respons och kommunikation

I arbetet med våra kanalstrategier beskriver vi även hur vi ska svara på det som andra personer skriver till, och på, våra kanaler.

Här sätter vi tidsbegränsningar för oss själva, till exempel att vi ska ha svarat inom si och så många timmar. Vi visar också (med exempel) hur vår varumärkesidentitet påverkar sättet vi kommunicerar.

För många personer har Facebook blivit ett smidigt sätt att kontakta företag för frågor eller synpunkter. Därför ska vi vara flitiga på att återkoppla där, även om vi själva tycker att ”rätt” kommunikationsväg hade varit att skicka frågan till infomejlen eller ringa vår kundtjänst. Även när vi inte kan svara på frågan själva ser vi till att svara snabbt, antingen med ett löfte om att höra oss för internt för att ta reda på svaret, eller att vi helt enkelt sätter den frågande personen i kontakt med rätt kollega.

Ju större vårt varumärke är desto mer troligt är det att vi förr eller senare kommer att få kritiska kommentarer på sociala medier. Eftersom dessa kommentarer, och våra svar på dem, är helt öppna har vi här chansen att bemöta kritik på ett sätt som bygger vårt varumärke.

Alltså: genom att ha bestämt i förväg hur vi vill agera i ett sådant läge ger vi oss själva chansen att vända en jobbig situation till något bra. Det är inte lätt alla gånger men det går. Därför tar vi här fram exempel på hur vi ska bemöta kritik och klagomål.

Läs del 1 om Syfte och (mätbara) mål här
Läs del 2 om Målgrupp(er) här
Läs del 3 om Omvärlds- och konkurrentanalys här
Läs del 4 om Populära innehållskategorier (och mindre populära) här
Läs del 5 om Slutsatser, insikter och uppslag så här långt här
Läs del 6 om Identitet och tonalitet här
Läs del 8 om Innehållsstrategi här
Läs del 9 om Kategorier, ämnen och innehållsidéer här
Läs del 10 om Annonsering här

Vill du ha hela guiden samlad i en lättläst PDF? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickar vi guiden till din e-post.