Hoppa till innehåll
Kategori: Beyond: guide

Kommunikations­plattform för sociala medier del 6 - Identitet och tonalitet

Kanske har vi en utförlig varumärkesguide att luta oss mot, kanske har vi inte så mycket mer än lite magkänsla. I båda fallen är det här vi preciserar hur och vem vi är i våra sociala kanaler.

Som begreppet antyder är sociala medier forum för sociala interaktioner. Det är alltså långt ifrån envägskommunikation och betyder att vi inte kan vara enbart en logotyp och en affärsidé. Det är till och med så att ju mer vi faktiskt interagerar med våra följare, desto större plats får vårt varumärke i deras tankar. Vilket alltså innebär att ju mer ”sociala” vi lyckas vara, desto mer värde får vi ut av våra sociala medier.

För att kunna vara sociala på riktigt behöver vi ha någon form av personlighet att utgå från. Men få inte prestationsångest av det här. Det handlar inte om att skapa en karaktär som skulle göra en nobelpristagare avundsjuk utan snarare att sätta några riktlinjer för tonalitet och beteende.

Ofta kan det vara flera olika personer som hjälps åt med att sköta de sociala medierna på ett företag. Då handlar den här varumärkesidentiteten absolut inte om att filtrera bort deras personliga touch. Vår identitet på sociala medier ska snarare göra det lättare att vara konsekvent på det stora hela. Att varje medarbetare sätter sin egen prägel inom de ramarna är bara bra.

Vilken roll spelar vi?

När vi ringar in vår egen identitet börjar vi med att se på målgruppen och deras förväntningar på vårt varumärke. Vem är vi för dem? Och hur bör vi agera och uttrycka oss för att förstärka det?

Säg att vi är en bank. Då ser målgruppen förmodligen på oss som någon form av säkerhet och trygghet. Alltså bör vi inte spexa till det i vart och vartannat inlägg utan hellre prata och bete oss på ett sätt som förstärker just det trygga och säkra.

Om vi däremot är ett företag som säljer serpentiner och ballonger ska vi inte låta som banken alls. Här är vi glada, gillar att fira och kan gärna busa till det. Bara för att vi inte har det trygga och säkra som finns i bankens tonalitet betyder inte det att målgruppen kommer att uppfatta oss som en otrygg och osäker ballongleverantör.

Men inte-modellen

När identiteten börjar klarna fångar vi den i några enkla ord som beskriver tonaliteten. Ett bra sätt att tydligt ringa in vårt varumärkes tonalitet är att koka ner det till tre adjektiv som vi sedan sätter i en ”men inte”-modell.

Låt oss återvända till exemplet där vi är en bank. För att förstärka tryggheten och säkerheten som är vår roll i målgruppens liv har vi bestämt att vår personlighet och vår tonalitet ska vara:

– varm
– saklig
– hjälpsam

Personligheten börjar framträda allt tydligare, men för att göra den skarpare och mer lättanvänd lägger vi till begränsningar på varje adjektiv. Begränsningarna skrivs ut i form av varsitt ”men inte” och sätter fingret på något som går att tolka in i det första ordet, men som är fel.

I bankexemplet ser vår tonalitet nu ut så här:
– varm (men inte romantiserande)
– saklig (men inte torr)
– hjälpsam (men inte patroniserande)

Läs del 1 om Syfte och (mätbara) mål här
Läs del 2 om Målgrupp(er) här
Läs del 3 om Omvärlds- och konkurrentanalys här
Läs del 4 om Populära innehållskategorier (och mindre populära) här
Läs del 5 om Slutsatser, insikter och uppslag så här långt här
Läs del 7 om Kanalval och kanalstrategi här
Läs del 8 om Innehållsstrategi här
Läs del 9 om Kategorier, ämnen och innehållsidéer här
Läs del 10 om Annonsering här

Vill du ha hela guiden samlad i en lättläst PDF? Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev så skickar vi guiden till din e-post.