Hoppa till innehåll

Varumärkesplattform

Bygg ett varumärke som kunderna älskar.

Varumärkesplattformen är verktyget som gör ditt varumärke lätt att arbeta med och lätt att tycka om. I uppdraget ser vi över ditt befintliga varumärke (oavsett hur mycket eller lite som finns dokumenterat) och utvecklar det som stärker och sätter en tydlig riktning för det. Med förankring i omvärlden, branschen, målgruppen och ditt företags drivkrafter.

Resor vi gjort med andra bolag

Oaks logo

Vanliga frågor

+Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform är den grundläggande strategin som formar ett varumärke. Plattformen beskriver hur varumärket ska hålla sig attraktivt och konkurrenskraftigt, baserat på både externa faktorer och de interna värderingar och drivkrafter som finns inom företaget.

Varumärkesplattformen används som grund för marknadsföringen och kommunikationen kring varumärket. Rent tekniskt brukar varumärkesplattformen vara ett dokument, typ en pdf.

+Vad innehåller en varumärkesplattform?

Delarna i en varumärkesplattform beskriver varumärkets drivkrafter, värderingar, särskiljande egenskaper, unika position och personlighet. Allihop är formade för att ge varumärket tydlighet och förutsättningar för starka kundrelationer.

Rubrikmässigt kan innehållet skilja sig en smula mellan olika byråer, men innehållet är i stort sett detsamma. När vi gör en varumärkesplattform på Beyond är delarna: Vision, mission, kärnvärden, målgruppssammanfattning, positioneringsstrategi, varumärkeslöfte och varumärkespersonlighet.

Klicka på de olika delarna för att läsa djupgående artiklar om dem.

+Varför behövs en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform behövs för att göra varumärket särskiljande, tydligt och attraktivt för rätt personer. Vilket i sin tur ger förutsättningarna för konkurrenskraft och långsiktiga relationer med kunderna.

Eftersom den bygger på strategiskt utformade riktlinjer fungerar varumärkesplattformen som en guide till vad företaget bör satsa på för att bygga upp trovärdighet, kundlojalitet och relevans på marknaden. Samtidigt som den visar vägen till effektiv och konsekvent marknadsföring och kommunikation.

+Hur använder jag en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform kan användas som ett viktigt verktyg för tydlighet och träffsäkerhet inom många olika områden. Här tar vi upp marknadsföring, målgruppsanpassning, produktutveckling, intern kommunikation, kundservice och kundupplevelse.

Marknadsföring: Varumärkesplattformen kan användas som grund för all marknadsföring – inklusive annonser, sociala medier, hemsidor och event – för att säkerställa att alla budskap håller samma ton och stil och förmedlar samma känslor och värderingar.

Målgruppsanpassning: Varumärkesplattformen kan användas för att identifiera och anpassa kommunikationen till specifika målgrupper.

Produkt- och tjänsteutveckling: Varumärkesplattformen kan användas som en riktlinje för att säkerställa att produkterna eller tjänsterna utvecklas i linje med varumärkets positionering och värderingar.

Intern kommunikation: Varumärkesplattformen kan användas som en riktlinje för intern kommunikation, för att säkerställa att alla medarbetare förstår varumärkets positionering, värderingar och mål.

Kundservice: Varumärkesplattformen kan användas som en riktlinje för kundservice, för att säkerställa att alla kundinteraktioner håller samma ton och stil och förmedlar samma känslor och värderingar.

Kundupplevelse: Varumärkesplattformen kan användas som hjälpmedel i customer experience design för att skapa en konsekvent och positiv upplevelse av varumärket längs med hela kundresan.

+Vad ingår i leveransen?

Efter att vi presenterat varumärkesplattformen och tankarna bakom varje avsnitt får du plattformen som ett dokument där varje del förklaras. Se det som en handbok som gör det lätt att använda varumärket på rätt sätt, även när det är många olika personer inblandade.

I dokumentet finns beskrivningar av de sju delarna i ditt varumärke – vision, mission, kärnvärden, målgruppssammanfattning, positioneringsstrategi, varumärkeslöfte och varumärkespersonlighet – tillsammans med argument för varje del, och relevanta inspirationsexempel.

Fördjupa dig mer i hur vi har gått tillväga med arbetet

Börja med ett möte

Boka ett möte med oss så diskuterar vi hur du kan ha nytta av en varumärkesplattform.

Boka möte om varumärkesplattform